ļ»� שף בוקה קפה ā€“ המ×Ŗנה המושלמ×Ŗ לחג - foodpage - כל המ×Ŗכונים במקום אחד replicas watch china
×Øשום כב×Ø?
ה×Ŗחב×Ø
לא ×Øשום?
הי×Øשם
א×Ŗם כאן: Home - כ×Ŗבו×Ŗ קולינ×Øיה - שף בוקה קפה – המ×Ŗנה המושלמ×Ŗ לחג

שף בוקה קפה – המ×Ŗנה המושלמ×Ŗ לחג

לא בטוחים מה לקנו×Ŗ לחמו×Ŗ, לאבא או לדודה? ×Øעיון מקהים שיג×Øום לכל מא×Øח לחייך – מא×Øז 8 הוגי קפה איכו×Ŗי בעיצוב יפהפה

החגים כב×Ø ×‘×¤×Ŗח ובכל פעם מחדש אני שוב×Ø×Ŗ א×Ŗ ה×Øאש איך להפ×Ŗיע א×Ŗ האהובים שלי שדואגים לי לאו×Øך כל השנה. אין הפק שמשנה לשנה המשימה הופכ×Ŗ להיו×Ŗ מא×Ŗג×Ø×Ŗ יו×Ŗ×Ø, ה×Øצון להמציא א×Ŗ עצמך מחדש הופך להיו×Ŗ פשוט בל×Ŗי אפש×Øי.

לכן שמח×Ŗי מאוד לגלו×Ŗ שחב×Ø×Ŗ שף בוקה השיקה השנה א×Ŗ “הודו×Ŗ הקפה היש×Øאלי”,Ā ×Øק ק×Øא×Ŗי א×Ŗ הכו×Ŗ×Ø×Ŗ ומיד דמיינ×Ŗי ניחוחו×Ŗ של קפה שה×Øגע ×Ø×Ŗח.

כב×Ø ×œ× מעט זמן שאני מכי×Øה א×Ŗ חב×Ø×Ŗ שף בוקה – חב×Øה צעי×Øה שמייצ×Ø×ŖĀ ×ž×•×¦×Øים מדויקים ויפהפיים, כאלה שגו×Øמים לכולם לה×Ŗ×Øגש – מצנצנו×Ŗ מלאו×Ŗ בחומ×Øי גלם שהופכים בשנייה לעוגיו×Ŗ ועד הפ×Ø ×ž×Ŗכונים עם צנצנו×Ŗ קטנו×Ŗ שמדיפו×Ŗ ×Øיחו×Ŗ של ×Ŗבלינים.

קפה3

כמובן שלא מחלקים מ×Ŗנו×Ŗ לפני שבודקים או×Ŗן בעצמך. איזו מ×Ŗא×Øח×Ŗ אני אהיה אם אני לא יכולה לח×Ŗום על טיב המוצ×Ø, מה יגידו הדודו×Ŗ?

מפה לשם, עמד בפ×Ŗח בי×Ŗי שליח חינני והעניק לי 8 צנצנו×Ŗ קהומו×ŖĀ ×©×ž×—ביאו×Ŗ ב×Ŗוכן עולמו×Ŗ שלמים של טעמים והיפו×Øים אישיים. המא×Øז המיוחד הפך א×ŖĀ ×—ווי×Ŗ הקפה למהע של הק×Øנו×Ŗ וגילוי עולמו×Ŗ × ×”×Ŗ×Øים. במשך 8 ימים פ×Ŗח×Ŗי א×Ŗ היום שלי עם ×Ŗ×Øבו×Ŗ אח×Ø×Ŗ, עם אדם אח×Ø.

×Øאשון פגש×Ŗי א×Ŗ שייח באהם שלקח או×Ŗי להכי×Ø ××Ŗ משפח×Ŗו שמו×Øכב×Ŗ כולה מקולי קפה שעושים א×Ŗ הקפה שלהם על פי מ×Ŗכון ד×Øוזי ×¢×Ŗיק כב×Ø ×—×ž×™×©×” דו×Øו×Ŗ.

ביום למח×Ø×Ŗ × ×”×¢×Ŗי צפונה, למפגש בל×Ŗי נשכח עם העדה הפולני×Ŗ בעפולה. שם פגש×Ŗי א×Ŗ מנחם מקפה “מגדן” שהיפ×Ø ×œ×™ איך היה נוהע על אופניים עם פח קפה על גבו ומוכ×Ø ×œ×›×œ השכנים.

יום למח×Ø×Ŗ החלט×Ŗי להישא×Ø ×‘××–×•×Ø ×•×œ×§×¤×•×„ לחיפה ל”קפה המי” שהעניק לי חוויה ייחודי×Ŗ בשילוב 4 זני פולים שה×Ŗמזגה באופן מושלם למח×Ø×Ŗ עם טעימ×Ŗ הקפה של העדה הא×Ŗיופי×Ŗ ק×Øוב לבי×Ŗי בפ×Ŗח ×Ŗקווה.

המהע במקומו×Ŗ השונים והחדשים עוד נמשך וממשיך אי×Ŗי כל בוק×Ø ×ž×—×“×©. מיו×Ŗ×Ø ×œ×¦×™×™×Ÿ שאבח×Ø ×›× ×Øאה למ×Ŗא×Øח×Ŗ השנה כשאפ×Ŗיע א×Ŗ מקו×Øביי עם מ×Ŗנה יוצא×Ŗ דופן ואוכל לחלוק אי×Ŗם חוויה שהיא מעב×Ø ×œ×ž×™×œ×™×. חוויה מלאה של טעמים ומקומו×Ŗ חדשים.

חשוב גם לציין שהמא×ØזĀ ×™×•×¦×ØĀ ×¢×œ ידיĀ ×§×©×™×©×™× מ×Ŗוך ×Øצון להפק ×Ŗעהוקה משמעו×Ŗי×Ŗ ושיוויונו×Ŗ. שא×Ø ×”×ž×•×¦×Øים של החב×Øה, אגב, מיוצ×ØיםĀ ×¢×œ ידי אנשים שמ×Ŗמודדים עם א×Ŗג×Øים נפשיים.Ā ×Ŗודו שזה בונוה גדול שמ×Ŗווהף למ×Ŗנה!

א×Ŗ המא×Øז המיוחד, שכולל ב×Ŗוכו 8 הוגי קפה שחו×Ø ××™×›×•×Ŗי, ×Ŗוכלו ל×Øכוש בא×Ŗ×ØĀ ×•××œ ×Ŗשכחו להצט×Ø×£ לעמוד של שף בוקה בפייהבוק.

עוד על המא×Øז ×Ŗוכלו ל×Øאו×Ŗ כאן:

וכדי ל×Ŗ×Ŗ לכם קצ×Ŗ הש×Øאה, הנה מ×Ŗכון מעולה לט×Øאפלה שוקולד וקפה שני×Ŗן להכין עם כל אח×Ŗ מה×Ŗ×¢×Øובו×Ŗ. המלצה שלי, לכו על ×Ŗ×¢×Øוב×Ŗ הקפה משוק לוינהקי.

ט×Øאפלה שוקולד וקפה

מצ×Øכים:
430 ג×Øם שוקולד מ×Øי×Ø, שבו×Ø ×œ×§×•×‘×™×•×Ŗ
250 מ”ל (מיכל) שמנ×Ŗ מ×Ŗוקה
כפי×Ŗ ×Ŗ×¢×Øוב×Ŗ קפה
3-4 כפו×Ŗ מים ×Øו×Ŗחים
קקאו לגלגול הט×Øאפלה

אופן הכנה:
– בכוה קטנה מניחים א×Ŗ ×Ŗ×¢×Øוב×Ŗ הקפה והמים ה×Øו×Ŗחים. מע×Øבבים היטב.
– מחממים בהי×Ø ×§×˜×Ÿ א×Ŗ השמנ×Ŗ והקפה שבכוה להף ×Ø×Ŗיחה.
– מניחים א×Ŗ השוקולד בקע×Øה ושופכים עליו א×Ŗ השמנ×Ŗ עם הקפה. מע×Øבבים היטב עד שהשוקולד נמה לגמ×Øי.
– מעבי×Øים למק×Ø×Ø ×¢×“ שה×Ŗ×¢×Øוב×Ŗ מ×Ŗמצק×Ŗ לגמ×Øי, מינימום 3 שעו×Ŗ.
– עם כפי×Ŗ קטנה יוצ×Øים כדו×Øים מהשוקולד ומגלגלים בקקאו. שומ×Øים בצנצנ×Ŗ במק×Ø×Ø.

 

×Ŗמונו×Ŗ:Ā ××™×Ŗי אבי×Øן
וידאו: ולדי הקו×Øיק

Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2023/12. Is its parent directory writable by the server?
כל המ×Ŗכונים הכי טובים בא×Ŗ×Ø ××—×“
Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2023/12. Is its parent directory writable by the server?
Error: Unable to create directory wp-content/uploads/2023/12. Is its parent directory writable by the server?

כ×Ŗבו משהו נחמד...

כ×Ŗוב×Ŗ האימייל שלך לא ×Ŗוצג בפומבי.שדו×Ŗ חובה מהומנים ב *

*

Scroll To Top